– | Politica de confidentialitate
12174
page-template-default,page,page-id-12174,ajax_updown_fade,page_not_loaded,boxed

Politica de confidentialitate

 

Termeni şi Condiţii

Termeni şi condiţii de utilizare a website-ului www.lotus-center.ro

1. Conţinutul website-ului
1.1. Informaţiile publicate pe website sunt informaţii de interes general referitoare la activitatea complexului comercial Lotus Center (inclusiv a unităţilor comerciale care activează în incinta sa), a campaniilor de marketing organizate şi a serviciilor oferite de Lotus Center, precum şi orice alte informaţii considerate de Lotus Center
ca fiind de interes real pentru utilizatori.
1.2. Lotus Center este deţinătorul tuturor drepturilor de proprietate intelectuală asupra website-ului, respectiv asupra design-ului şi conţinutului acestuia, precum şi asupra tuturor mărcilor înregistrate în numele său şi publicate pe site.
1.3. Utilizatorul are obligaţia de a respecta toate drepturile de proprietate intelectuală ale Lotus Center, precum şi ale partenerilor săi promovaţi pe site, prevăzute de legislaţia în vigoare.
2. Utilizarea website-ului
2.1. Utilizatorul se obligă să acceseze şi să utilizeze website-ul în scopuri şi prin mijloace care să nu constituie o utilizare abuzivă.
3. Limitarea răspunderii Lotus Center S.A.
3.1. Lotus Center nu este şi nu poate fi făcut responsabil pentru prejudiciile create de erorile, neacurateţea sau neactualizarea informaţiilor publicate pe website şi care provin din surse externe.
3.2. În cazul în care unele detalii referitoare la produse/promoţii/evenimente/campanii au fost afişate greşit, inclusiv din cauza faptului că au fost introduse greşit în baza de date, ne alocăm dreptul de a şterge sau rectifica informaţiile transmise.

3.3. De asemenea, imaginile sunt prezentate pe website cu titlu de exemplu, iar produsele livrate pot diferi în orice mod, atât ca imagine, cât şi datorită modificării caracteristicilor, design-ului, fără notificare prealabilă.
3.4. Lotus Center îşi rezervă dreptul să completeze şi să modifice, în orice moment, orice informaţie de pe website.
3.5. Orice problemă cauzată de produsele şi/sau serviciile prezentate pe website se va soluţiona pe cale amiabilă în termen de 15 zile lucrătoare de la data sesizării în scris a problemelor de către utilizator.
3.6. Lotus Center nu răspunde de nicio pierdere, costuri, procese, pretenţii, cheltuieli sau alte răspunderi, în cazul în care acestea sunt cauzate direct de nerespectarea prezentelor condiţii.
3.7. Lotus Center nu răspunde pentru prejudiciile create ca urmare a nefuncţionării website-ului, precum şi pentru cele ce rezultă din imposibilitatea de accesare a anumitor link-uri publicate pe website.

Politica de confidenţialitate şi de protecţie a datelor cu caracter personal

Această politică descrie modul în care Lotus Center tratează datele personale pe care le colectează de la clienţi în cadrul interacţiunilor cu societatea. Aceste interacţiuni pot fi în legătură cu: website-ul www.lotus-center.ro (inclusiv versiunea mobilă), newsletter-urile comunicate, Biroul de Informaţii din incinta Lotus Center, conturile Lotus Center de pe platformele sociale etc.

1. Lotus Center S.A. este operator de date personale, stabilind în mod independent şi legitim scopul şi mijloacele prelucrării.

2. Datele personale sunt colectate în vederea îndeplinirii unor scopuri specifice.

Lotus Center încearcă continuu să dezvolte şi să îmbunătăţească relaţia pe care o are cu clienţii săi. De aceea, au fost create multiple canale de comunicare cu clienţii Lotus Center, astfel încât aceştia să fie informaţi legat de noutăţile, campaniile, evenimentele etc. desfăşurate în cadrul complexului comercial, pentru o experienţă frumoasă şi completă de shopping şi entertainment.
Se vor colecta, în funcţie de fiecare caz în parte, următoarele date personale:
• date de identificare: nume, prenume, cod numeric personal, seria şi numărul documentului de identitate (carte de identitate/paşaport), data emiterii şi emitentul acestuia, locul şi data naşterii, cetăţenia şi naţionalitatea, rezidenţa, sexul etc.;
• date de contact: adresă de corespondenţă, e-mail, număr de telefon;
• date privind ocupaţia/profesia, precum numele angajatorului, natura şi obiectul de
activitate;
• date privind istoricul sau preferinţele de consum, precum şi categoriile specifice de produse preferate de clienţi sau pe care obişnuiesc să le achiziţioneze;
• alte date necesare pentru derularea activității, cum ar fi, de exemplu, colectarea unor date de identificare a autoturismelor pentru a putea facilita accesul în parcarea subterană. În anumite cazuri specifice se pot prelucra şi alte informații necesare pentru ducerea la îndeplinire în mod sigur a activităţii conplexului comercial sau a
interesului legitim al societăţii (cum este, de exemplu, supravegherea video).
Datele personale vor fi colectate în scopuri specifice:
Pentru a proteja securitatea vizitatorilor, Lotus Center a implementat un sistem de supraveghere video în cadrul complexului comercial, semnalizat prin indicatori specifici. Acest sistem este implementat şi pentru organizarea serviciului de parcare.
Pentru a prelua solicitările sau reclamaţiile vizitatorilor în interiorul Lotus Center, este necesară identificarea de fiecare dată când se doreşte realizarea unui astfel de demers la Biroul de Informaţii sau utilizând orice modalitate de contact pusă la dispoziţia vizitatorilor.
• accesul pe website-ul www.lotus-center.ro
Lotus Center pune la dispoziţia clienţilor săi informaţii utile cu privire la evenimentele, campaniile, promoţiile etc. desfăşurate în incinta Lotus Center.

Cookies pentru website
Cookie-urile sunt fişiere de mici dimensiuni stocate pe hard-ul utilizatorului. Folosirea mecanismului de tip “cookie” constituie un avantaj în folosul utilizatorului, acesta permiţând memorarea unor opţiuni de navigare în website precum: limba în care se afişează site-ul, tipuri de filtre care se aplică la afişarea unor anumite pagini, memorarea numelui de utilizator şi a parolei pentru un acces rapid la conținutul website-ului. Cu anumite excepţii, neacceptarea unui cookie nu înseamnă că utilizatorului îi va fi refuzat accesul de navigare în website, de citire a
conţinutului acestuia. Cu ajutorul cookie-urilor, putem monitoriza şi segmenta interesele utilizatorilor faţă de anumite zone sau aplicaţii ale site-ului, fapt care ne permite ulterior îmbunătăţirea experienţei de navigare, introducerea unui conţinut relevant pentru utilizator etc.

Unii dintre partenerii Lotus Center folosesc cookie-uri pe website-ul www.lotus-center.ro (în scopuri publicitare, de exemplu). Cu toate acestea, Lotus Center nu are acces şi nici nu poate controla aceste cookie-uri. Pentru link-uri către alte website-uri este recomandată consultarea în prealabil a termenilor legali şi a celorlalte informaţii referitoare la colectarea datelor cu caracter personal.

Cookie-urile conţinând informaţiile personale ale utilizatorilor website-ului sunt încărcate, dar nu sunt funcţionale, decât dacă se permite acest aspect în mod expres. În urma acordului dat, aceste cookie-uri sunt valabile 6 luni. Cookie-urile sunt utilizate în scop de marketing şi în scop analitic.
• newsletter
Prin orice mijloc de comunicare, Lotus Center oferă posibilitatea clienţilor de a fi la curent cu cele mai importante noutăţi, evenimente, campanii şi promoţii din cadrul Lotus Center şi de a se înscrie la newsletter. Utilizatorul poate oricând să se dezaboneze de la newsletter, prin link-ul dedicat sau la datele de contact ale Lotus Center.
• prezenţa Lotus Center pe platforme de social media Comunicarea cu Lotus Center se poate realiza prin intermediul platformelor de social media pe care este înregistrat.

3. Drepturi specifice ale utilizatorului
Cu excepţia cazului în care legea prevede altfel, utilizatorul are următoarele drepturi:
– dreptul de acces, respectiv dreptul de a obţine o confirmare din partea Lotus Center că prelucrează date cu caracter personal, precum şi accesul la acestea şi la furnizarea de informaţii despre modul de prelucrare;
– dreptul la rectificare care se referă la corectarea fără întârzieri nejustificate a datelor cu caracter personal inexacte şi/sau la completarea datelor incomplete;
– dreptul la ştergere/dreptul de a fi uitat, adică dreptul de a fi şterse fără întârzieri nejustificate datele cu caracter personal colectate, în cazul în care aceste date nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate şi nu există alt temei juridic pentru prelucrare;
– dreptul de portabilitate, respectiv dreptul clientului de a primi datele cu caracter personal, care au fost furnizate către Lotus Center în scopurile indicate în prezenta, într-un format structurat, utilizat în mod curent şi care poate fi citit automat, precum şi dreptul de a trimite aceste date unui alt operator;
– dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Protecţiei Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP).

4. Dezvăluirea de date personale unor terţe părţi
Pentru a facilita desfăşurarea activităţilor în legătură cu scopurile prelucrării detaliate anterior, Lotus Center poate comunica aceste date către terţi, cum ar fi:
• furnizori de servicii operaţionale, precum servicii de curierat, telecomunicaţii, IT, plăţi, prelucrare, formare, stocare, arhivare;
• orice partener de afaceri, investitor, cesionar (actual sau potenţial) pentru a facilita tranzacţiile cu active comerciale (care pot include o fuziune, achiziţie, datorie sau vânzare de bunuri);
• consilieri profesionişti, precum auditori sau avocaţi;
• autorităţi de reglementare, organe profesionale şi/sau autorităţi publice pentru conformitate cu reglementările aplicabile.

5. Păstrarea datelor personale pentru perioada necesară îndeplinirii scopului sau pentru cea impusă de lege
Datele clientului vor fi păstrate pentru perioada de timp necesară conformării cu obligaţiile legale specifice domeniului de activitate sau conform termenelor de prescripţie aplicabile sau pentru respectarea obligaţiilor de arhivare impuse de legislaţia aplicabilă (de exemplu, celei specifice domeniului financiar-contabil).

6. Aplicarea de măsuri tehnice adecvate pentru a garanta siguranţa datelor personale
Lotus Center a adoptat toate măsurile de securitate necesare protejării datelor personale, astfel că, din momentul comunicării acestora, ele vor fi protejate, atât în mediul offline, cât şi în cel online. Toate datele personale vor fi prelucrate prin intermediul unor pagini securizate care folosesc sistemul de criptare SSL, marcate cu simbolul unui lăcăţel, poziţionat în partea de jos a ferestrei browser-ului.

7. Politica de confidențialitate poate fi actualizată ocazional Lotus Center poate modifica ori de câte ori consideră de cuviinţă Politica de confidenţialitate. Orice modificare va fi comunicată către utilizatori prin postarea versiunii actualizate pe website-ul www.lotus-center.ro.