– | GDPR
14638
page-template-default,page,page-id-14638,ajax_updown_fade,page_not_loaded,

GDPR

INFORMARE GENERALĂ PRIVIND PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL


  • Societatea LOTUS CENTER S.A. este un operator de date cu caracter personal în sensul Regulamentului UE 2016/679 (RGPD), are sediul social în Oradea, str. Nufărului nr. 30, jud Bihor, Cod Fiscal RO25576727, înregistrat în Registrul Comerțului cu nr. J05/738/2009, telefon +40 259 436 022, e-mail marketing@lotus-center.ro

– Prin prezenta, dorim să vă transmitem că protecția datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă o preocupare constantă pentru noi și să vă informăm cu privire la câteva aspecte importante în acest sens.

  1. BAZA JURIDICĂ

Prelucrarea datelor dumneavoastră personale se bazează pe una sau mai multe dintre următoarele temeiuri juridice:

  • Consimțământul dumneavoastră explicit
  • Necesitatea de a încheia sau de a executa un contract cu dumneavoastră
  • Obligațiile legale care ne revin
  • Interesele legitime urmărite de noi sau de o terță parte, cu condiția să nu prevaleze interesele sau drepturile și libertățile fundamentale ale dumneavoastră

II. CATEGORIILE DE DATE PE CARE LE PRELUCRĂM, SCOPURILE ȘI TEMEIURILE PRELUCRĂRII

2.1.  În legătură cu încheierea și/sau realizarea contractelor cu partenerii de afaceri potențiali și/sau existenți ai Lotus Center, vom procesa datele dumneavoastră personale în scopul încheierii și/sau executării contractului, comunicării cu dumneavoastră pe durata negocierilor și desfășurării contractului, și pentru menținerea relației contractuale cu dumneavoastră. Baza legală pentru prelucrarea datelor personale include încheierea și/sau executarea contractului cu dumneavoastră, precum și consimțământul dumneavoastră. Datele cu caracter personal pe care le putem procesa în aceste circumstanțe includ numele și prenumele, numărul de telefon, adresa de e-mail, adresa de domiciliu și/sau de reședință și/sau de corespondență, seria și numărul actului de identitate, codul numeric personal și semnătura. În anumite cazuri, aceste date pot fi procesate și în legătură cu colaboratorii dumneavoastră, reprezentanții dumneavoastră și/sau colaboratorii acestora, persoanele de contact și/sau angajații dumneavoastră și/sau colaboratorii acestora.

2.2. DESFĂȘURAREA CAMPANIILOR (CU SAU FĂRĂ ACORDAREA DE PREMII):

Pentru a menține o relație activă în comunitate cu clienții noștri, vizitatorii și/sau utilizatorii centrului comercial Lotus Center, vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal în cadrul campaniilor publicitare, indiferent dacă acestea includ sau nu acordarea de premii.

Motivele pentru care prelucrăm aceste date includ interesul nostru în promovarea centrului comercial pe care îl administrăm și activitățile noastre în comunitate, comunicarea cu participanții pe durata campaniilor, administrarea înscrierilor și anunțarea câștigătorilor (în cazul campaniilor cu premii), respectarea obligațiilor legale conform legislației fiscale și consimțământul dumneavoastră. – Informațiile cu caracter personal pe care le putem prelucra în aceste cazuri includ numele, prenumele, sexul, data nașterii, numărul de telefon, adresa de e-mail, adresa de domiciliu și/sau de reședință și/sau de corespondență, seria și numărul actului de identitate, codul numeric personal, semnătura, precum și imagini foto și/sau video, în funcție de necesitate.

2.3.ORGANIZAREA EVENIMENTELOR DIVERSE DE CĂTRE LOTUS CENTER:

Vom utiliza informațiile dumneavoastră personale pentru a organiza și promova evenimente culturale, muzicale, de divertisment etc., în scopul menținerii unei legături active în comunitate cu clienții, vizitatorii și/sau utilizatorii centrului comercial Lotus Center.

Motivele pentru prelucrarea datelor cu caracter personal includ interesul nostru de a promova centrul comercial Lotus Center și acțiunile noastre în comunitate, precum și consimțământul dumneavoastră.

În timpul acestor evenimente, vom captura imagini foto/video cu persoanele prezente în public, iar aceste imagini ar putea fi publicate pe site-urile noastre web, paginile de socializare și/sau în presă. Dacă nu doriți să apăreți în aceste imagini, vă rugăm să ne informați în prealabil, fie adresându-vă persoanelor responsabile de înregistrări, fie transmitându-ne o cerere de distrugere a imaginii sau de limitare a prelucrării acesteia în viitor.

2.4.IMPLEMENTAREA UNOR PROGRAME DE LOIALITATE:

Ne vom angaja în prelucrarea datelor dvs. personale pentru a implementa programe de loialitate, menite să mențină o relație activă cu clienții, vizitatorii și/sau utilizatorii centrului comercial Lotus Center.

În aceste context, datele cu caracter personal pe care le vom prelucra pot include numele, prenumele, sexul, data nașterii, numărul de telefon, adresa de e-mail, adresa de domiciliu și/sau de reședință, și ocupația, după caz.

2.5. DESFĂȘURAREA PROCESULUI DE RECRUTARE A POTENȚIALILOR ANGAJAȚI ȘI/SAU PRACTICANȚI ÎN LOTUS CENTER:

Vom prelucra informațiile dvs. personale pentru a evalua profilul și nivelul dvs. de pregătire, pentru a comunica cu dvs. pe parcursul procesului de recrutare și pentru a încheia și/sau executa contractul individual de muncă și/sau stagiu de practică, după caz.

Baza legală pentru procesarea datelor dvs. personale constă în interesul nostru de a evalua potrivirea dvs. cu echipa Lotus Center, în încheierea și/sau executarea contractului individual de muncă și/sau a stagiu de practică, și în consimțământul dvs.

În acest context, datele personale pe care le vom procesa includ numele și prenumele, data nașterii, numărul de telefon, adresa de e-mail, educația, experiența profesională, informațiile din CV și orice alte detalii relevante pe care le putem solicita.

2.6.TRANSMITEREA BULETINELOR INFORMATIVE

Vom utiliza informațiile dvs. personale pentru a vă ține la curent cu noutățile despre centrul comercial Lotus Center, campaniile și evenimentele noastre, precum și acțiunile noastre în comunitate, în scopul îmbunătățirii experienței dvs. viitoare. Baza legală pentru prelucrarea datelor dvs. personale este consimțământul dvs. și interesul nostru legitim de a vă oferi informații relevante despre Lotus Center, campaniile noastre și acțiunile comunitare, în scopul îmbunătățirii experienței dvs. În aceste scopuri, vom utiliza adresele dvs. de e-mail.

2.7. PROTECȚIA PERSOANELOR ȘI A BUNURILOR

Vom prelura datele dumneavoastră cu caracter personal pentru a garanta securitatea persoanelor și a bunurilor în cadrul centrului commercial pe care îl administrăm.

Baza legală pentru prelucrarea datelor cu caracter personal este interesul nostru legitim de a asigura securitatea persoanelor și a bunurilor aflate în incintele noastre.

În aceste cazuri, datele cu caracter personal pe care le putem prelucra includ: înregistrările video de la camerele de supraveghere, datele colectate la recepția noastră, precum și informațiile dintr-un act de identitate valid al vizitatorului, motivul vizitei și alte detalii relevante pe care le putem solicita în acest scop.

2.8. ACCESAREA SITE-ULUI NOSTRU ȘI/SAU A PAGINILOR AFERENTE REȚELELOR DE SOCIALIZARE:

Accesarea site-urilor noastre și/sau a paginilor asociate rețelelor de socializare implică prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal. Aceasta se face în scopul îmbunătățirii experienței utilizatorilor și pentru a răspunde solicitărilor dvs.

Motivele pentru prelucrarea acestor date includ interesul nostru de a îmbunătăți conținutul site-urilor noastre și paginilor asociate rețelelor de socializare, de a înțelege opiniile și preferințele dvs., precum și de a îmbunătăți experiența utilizatorilor. De asemenea, datele sunt prelucrate pentru a răspunde solicitărilor de oferte sau de recrutare transmise prin intermediul site-urilor noastre, precum și pentru a soluționa sesizările și reclamațiile dvs.

În aceste contexte, datele cu caracter personal care pot fi prelucrate includ identificatori cookies, numele de utilizator, fotografia de profil, fotografii publicate, nume, prenume, adresă de e-mail, număr de telefon, date din CV și alte informații relevante solicitate. De asemenea, prelucrarea acestor date poate fi condiționată de consimțământul dvs.

2.9. ÎNDEPLINIREA UNOR OBLIGAȚII LEGALE:

Vom procesa informațiile dvs. personale pentru a îndeplini obligațiile legale care ne revin conform Lotus Center. Această prelucrare poate include răspunsul la solicitările, sesizările, reclamațiile sau întrebările venite din partea autorităților și instituțiilor publice sau în alte circumstanțe impuse de lege.

Baza legală pentru această prelucrare este reprezentată de îndeplinirea obligațiilor legale pe care le avem. Datele personale procesate în aceste circumstanțe sunt cele cerute și/sau furnizate de autoritățile și instituțiile publice, precum și orice alte informații necesare pentru a respecta cerințele legale.

2.10. PENTRU APĂRAREA DREPTURILOR ȘI INTERESELOR NOASTRE, ȘI/SAU A CELOR A ORICĂREI PERSOANE AFILIATE CU LOTUS CENTER

Vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pentru a ne apăra drepturile și interesele (precum și pe cele ale oricărei persoane afiliate cu Lotus Center) în fața instanțelor de judecată, a executorilor judecătorești, a notarilor publici, a altor autorități sau instituții publice, a tribunalelor arbitrale, a mediatorilor și/sau a altor organizații publice sau private care soluționează dispute, a avocaților, consultanților noștri sau ale altor persoane fizice sau juridice, publice sau private, implicate în negocieri și/sau dispute.

Motivele pentru prelucrarea datelor cu caracter personal sunt îndeplinirea obligațiilor legale ce ne revin și/sau apărarea drepturilor și intereselor noastre legitime, după caz.

În astfel de situații, datele cu caracter personal pe care le prelucrăm sunt cele necesare pentru îndeplinirea obligațiilor legale și/sau pentru apărarea drepturilor și intereselor noastre legitime.

  • PRELUCRAREA DATELOR ÎN SCOPURI DETERMINATE ÎN MOD INDIVIDUAL:

În anumite circumstanțe, vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal în scopuri determinate la nivel individual, bazându-ne pe consimțământul pe care îl puteți oferi prin completarea unui document pus la dispoziție de către noi.

În aceste situații, temeiurile pentru prelucrarea datelor cu caracter personal includ, de obicei, consimțământul dumneavoastră, precum și alte temeiuri specificate în documentul furnizat de noi.

În astfel de cazuri, datele cu caracter personal care pot fi prelucrate sunt cele descrise și/sau menționate în documentul furnizat de noi.

2.12. COMUNICAREA CU DUMNEAVOASTRĂ:

Vom gestiona informațiile dvs. personale în contextele susmenționate, precum și în altele, pentru a răspunde solicitărilor, sesizărilor, reclamațiilor sau întrebărilor pe care le puteți adresa.

Baza legală pentru prelucrarea datelor dvs. personale este consimțământul dvs., îndeplinirea obligațiilor legale sau protejarea intereselor și drepturilor noastre, după caz.

În aceste contexte, datele dvs. personale pe care le putem procesa includ: numele, numărul de telefon, adresa de email și orice alte informații relevante în acest sens.

3. SURSA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Informațiile cu caracter personal pe care le procesăm pot fi obținute atât direct de la dumneavoastră, cât și din alte surse externe (parteneri comerciali, autorități și/sau instituții publice etc.).

În situația în care furnizați date cu caracter personal referitoare la alte persoane, vă rugăm să le informați în prealabil cu privire la scopul, temeiul și alte informații necesare privind procesarea datelor și să le oferiți această notificare referitoare la modul în care Lotus Center prelucrează datele cu caracter personal și/sau să le explicați prevederile acesteia. Atunci când este necesar, vom notifica persoanele respective cu privire la modalitatea în care prelucrăm datele lor cu caracter personal.

4. INEXISTENȚA UNEI OBLIGAȚII DE A NE FURNIZA DATELE DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL

Nu sunteți obligat să ne furnizați datele dvs. personale. În cazul în care decideți să nu o faceți, există posibilitatea ca acest lucru să afecteze capacitatea noastră de a încheia sau executa anumite contracte cu dumneavoastră, să influențeze serviciile pe care le puteți primi de la noi, să limiteze capacitatea noastră de a vă răspunde la întrebări/sesizări/solicitări sau să vă transmită anumite comunicări, și să restricționeze accesul dumneavoastră la anumite aplicații și/sau servicii sau funcționalitățile și caracteristicile acestora. Totuși, nu furnizarea acestor date nu va avea consecințe legale pentru dumneavoastră în majoritatea cazurilor.

5. DURATA DE PĂSTRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Durata pentru care păstrăm datele dumneavoastră cu caracter personal variază în funcție de scopurile pentru care le procesăm și de categoria de date.

În anumite circumstanțe, durata procesării va fi specificată în documentul furnizat în momentul colectării datelor sau în momentul acordării consimțământului dumneavoastră.

În orice situație, vom menține datele cu caracter personal în conformitate cu legislația aplicabilă, termenele de prescripție relevante și/sau practicile recomandate în domeniul protecției datelor.

6. DIVULGAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

În principiu, informațiile personale pe care ni le furnizați sunt menținute în confidențialitate; totuși, pot exista situații în care suntem obligați să dezvăluim anumite informații personale.

Pentru a atinge obiectivele de prelucrare stabilite, este posibil să împărtășim informațiile dvs. personale cu entități din grupul Lotus, cu parteneri contractuali ai acestui grup, sau cu alte entități autorizate care procesează informațiile în numele Lotus Center. Informațiile dvs. pot fi, de asemenea, împărtășite cu autorități guvernamentale locale sau naționale, sau cu alte entități fizice sau juridice, dacă există o obligație legală sau un interes legitim din partea noastră (de exemplu, pentru a obține finanțare sau pentru a ne îndeplini obligațiile contractuale, este posibil să transmitem contractele semnate cu dvs. către instituțiile financiare care susțin Lotus Center).

Pentru realizarea anumitor obiective specifice, informațiile dvs. personale pot fi dezvăluite terților și/sau persoanelor menționate în documentul de consimțământ completat de dvs.

În cazul efectuării unor tranzacții, restructurări sau alte operațiuni corporative (bazate pe interesele noastre legitime sau pe îndeplinirea obligațiilor legale), informațiile dvs. personale pot fi dezvăluite potențialilor cumpărători, partenerilor sau consultanților lor, sau autorităților competente, după caz.

În toate aceste situații, ne angajăm să depunem eforturi rezonabile pentru a ne asigura că destinatarii datelor respectă standardele de securitate și confidențialitate, procesându-le în conformitate cu scopurile stabilite și protejând drepturile și interesele dvs.

7. TRANSFERURILE DE DATE CĂTRE TERȚI SAU ORGANIZAȚII INTERNAȚIONALE

Nu efectuăm și nu avem planuri de a efectua transferuri ale datelor dumneavoastră personale către entități, companii sau persoane fizice din țări terțe sau către organizații de nivel internațional. În cazul în care va fi necesară transmiterea datelor dumneavoastră personale către oricare dintre destinatarii menționați anterior, vă vom notifica în prealabil.

8. INEXISTENȚA UNUI PROCES DECIZIONAL AUTOMATIZAT

Lotus Center nu utilizează procese automate pentru a lua decizii care să aibă consecințe juridice sau să vă influențeze semnificativ, bazându-se exclusiv pe prelucrarea datelor dvs.

9. DREPTURILE SUBIECTULUI DATELOR


9.1. DREPTUL DE ACCES permite solicitarea confirmării dacă datele personale care vă privesc sunt sau nu prelucrate de către noi, și, în situația în care aceste date sunt prelucrate, accesul la respectivele date și informații legate de modul lor de prelucrare.

9.2. DREPTUL LA RECTIFICARE vă oferă posibilitatea de a solicita corectarea datele personale inexacte pe care le deținem despre dumneavoastră.

9.3. DREPTUL LA PORTABILITATE acordă posibilitatea de a primi datele personale într-un format structurat, ușor de citit și de utilizat, permițându-vă, de asemenea, transferul acestora către alt operator.

9.4.DREPTUL LA RESTRICȚIONARE vă permite să restricționați prelucrarea datelor personale în anumite circumstanțe.

9.5. DREPTUL DE A FORMULA OBIECȚII oferă posibilitatea de a vă opune prelucrării datelor personale, cu excepția cazurilor în care prelucrarea este justificată de necesități legale.

9.6. DREPTUL LA RETRAGEREA CONSIMȚĂMÂNTULUI vă permite să anulați consimțământul pentru prelucrarea datelor bazată pe acesta, fără a afecta însă legalitatea prelucrării efectuate înainte de retragerea consimțământului.

9.7. DREPTUL LA ȘTERGEREA DATELOR („DREPTUL DE A FI UITAT”) vă conferă dreptul de a cere eliminarea datelor personale în situații specifice, precum inutilitatea lor pentru scopurile inițiale sau retragerea consimțământului în lipsa unui alt fundament legal pentru prelucrare.

9.8. DREPTUL DE A DEPUNE PLÂNGERE LA AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE vă asigură posibilitatea de a reclama la autoritatea competentă în domeniul protecției datelor (www.dataprotection.ro) orice aspect legat de prelucrarea datelor personale efectuată de noi sau în numele nostru.

10. CONTACT

– Nu ezitați să ne contactați pentru a vă răspunde oricăror cereri legate de prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, folosind următoarele date de contact:

Adresă de corespondență: Oradea, str. Nufărului nr. 30, jud. Bihor adresa de e-mail: marketing@lous-center.ro

11. MODIFICĂRI ALE DOCUMENTULUI

Ne rezervăm dreptul de a actualiza sau modifica acest document pentru a reflecta schimbările în practicile noastre de prelucrare a datelor sau în cerințele legale.

Dacă această informare va fi actualizată, noile schimbări vor deveni efective imediat ce versiunea revizuită este postată pe site-ul nostru, în secțiunea destinată protejării informațiilor personale. Aceste modificări vor avea aplicabilitate și pentru procesele de prelucrare a datelor care sunt în derulare la momentul în care noua versiune este făcută publică.